Synastria eli astrologinen yhteensopivuus

Synastrialla tarkoitetaan astrologista yhteensopivuutta ja sen tutkimista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että synastriassa vertaillaan kahden ihmisen syntymäkarttaa, ja eri planeettojen sijaintia toisiinsa nähden sekä eri huoneissa. Synastrian yksi yleisimmistä käyttökohteista on parisuhteet, mutta synastriaa voidaan hyödyntää myös monien muiden ihmissuhteiden ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Ihmissuhdekiemuroissa ilmenee usein monenlaisia haasteita ja yllätyksia kahden eri luonteen kohdatessa ja tutustuessa. Synastrian parhaisiin puoliin kuuluu se, miten kahden ihmisen välisessä suhteessa ilmenevät haasteet ja vahvuudet voidaan todeta astrologilla menetelmillä. Planeettojen sijainnit tähtikartoilla toisiinsa nähden sekä eri huoneissa kertovat siitä, millaisia haasteita kyseiset henkilöt voivat keskinäisessä kanssakäymisessään kohdata. Synastria on siis oivallinen tapa ymmärtää kahden henkilön välisen kemian tuomaa jännitettä, sekä sitä miten mahdolliset ristiriidat voidaan ratkaista.

Vaikka on olemassa kulttuureja joissa parisuhteita, liikesuhteita ja jopa avioliittoja solmitaan astrologisten karttojen perusteella, ei synastriaa kuitenkaan välttämättä kannata käyttää tehdäkseen lopullista päätöstä siitä, kannattaako ryhtyä ihmissuhteeseen jonkun tietyn henkilön kanssa vai ei. Tai muodostaakseen mielipiteen toisesta tuntematta häntä henkilökohtaisesti. Kuten kaikilla muillakin elämänalueilla, astrologiaa ja synastriaa tulisi hyödyntää maalaisjärkeä käyttäen, eikä tehdä turhia johtopäätöksiä planeettojen osoittamien aspektien perusteella. Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö, eikä astrologiaa ole tieteellisesti todistettu päteväksi menetelmäksi, vaikka se viihdyttävä työkalu monenlaiseen profilointiin onkin.

mh-purity-lite