Astrologian hyödyntäminen käytännössä

Mitä hyötyä astrologiasta on? Monille se on vain pseudotiede, ja harhaisten psyykikkoina itseään pitävien keski-ikäisten kissanaisten hömppää. Astrologiaa voi kuitenkin hyödyntää monin eri tavoin eri aloilla, vaikka sitä ei ottaisikaan täysin vakavissaan.

Yksi mielenkiintoinen käyttökohde astrologialle on luovilla aloilla. Astrologia on innoittainut lukuisten taiteilijoiden työtä, ja astrologiaan perustuu muun muassa monia eri elokuvia ja kirjallisuuden teoksia. Astrologia voi toimia apuna esimerkiksi kirjailijan hahmojen profiloinnissa, mikä on tärkeä osa menestyksekkään romaanin tai tarinan luomista.

Myös muusikot ja kuvataiteilijat voivat hyötyä astrologiasta eri tavoin. Viittaukset mytologiaan ja tähtitieteeseen voivat toimia inspiraation lähteenä omaa taiteenalaansa, sen eri metodeja tai tekniikoita tutkaillessa. Mytologiaan perustuva tarusto luo rikkaan pohjan luovalle työlle, josta taiteilija voi saada ehtymättömän innoituksen lähteen löytäessään häntä puhuttelevan tavan käsitellä aihetta.

On olemassa myös tiedemiehiä, jotka hyväksyvät astrologian mahdollisuutena tarkastella maailmaa eri näkökulmista, ja hyödyntää tätä myös omassa työssään. Yksi hyvä esimerkki on sveitsiläinen Nassim Haramein, joka tunnetaan muun muassa intohimostaan fysiikkaan. Haramein ei kuitenkaan ole ammatiltaan fyysikko, ja hänen näkemyksensä ovatkin aiheuttaneet kiivasta keskustelua tieteen ammattilaisia puoltavissa tahoissa.

Astrologiaa voi hyödyntää myös monilla aloilla, joissa vaaditaan tarkkaa ihmistuntemusta. Esimerkiksi markkinoinnin alalla astrologia voi olla mielenkiintoinen tapa hahmottaa eri asiakasryhmien käyttäytymistä tai mieltymyksiä. Tämä puolestaan voi johtaa kiinnostaviin ja menestyksekkäisiin tuloksiin, riippuen tietysti siitä millainen kampanja on kyseessä, ja millaisia tuloksia pyritään saavuttamaan.

Ihmismielen sopukoita tarkastelevilla aloilla, kuten psykologiassa ja psykoterapiassa, astrologia tarjoaa vaihtoehtoisen tavan profiloida ihmisen persoonallisuutta ja luonteenpiirteitä. Tämä tosin vaatii sen, että terapeutti tai psykologi on ammatillisen koulutuksensa ohella opiskellut astrologiaa tarpeeksi, ymmärtääkseen sen syväluotaavat mahdollisuudet nähdä ihminen eri tavoin. Astrologiaa ei myöskään tulisi käyttää terapian tai profiloinnin pääasiallisena työkaluna, vaan se soveltuukin parhaiten nimenomaan tukemaan terapeutin ammattitaitoa, ja jo olemassa olevia metodeja.

mh-purity-lite