Astrologiset huoneet

Jotta astrologia ei olisi planeettoineen ja tähtikuvioineen liian yksinkertaista, täytyy mukaan tuoda vielä joitakin asioita mutkistavia seikkoja. Yksi näistä on astrologiset huoneet, jotka liittyvät osaltaan eläinradan tähtikuvioihin. Astrologisia huoneita, samoin kuin eläinradan kuvioita on yhteensä 12. Jokaisella huoneella on oma merkityksensä astrologisten karttojen tulkinnassa, ja ne ilmentävät ihmisen persoonaa, sekä haasteita ja vahvuuksia elämän eri osa-alueilla.

Planeettojen kiertäessä radoillaan Auringon ympäri, ne vierailevat kukin vuorollaan eläinradan tähtikuvioissa. Sama pätee myös astrologisiin huoneisiin, joissa planeetat vaikuttavat kukin niille tunnusomaisella energiallaan joko henkilön syntymäkartassa, tai missä tahansa yksilön tai tahon tai tapahtuman aikana. Planeettoja voi olla samassa huoneessa yhtä aikaa useita, tai ei yhtään.

I huone kuvaa niitä valmiuksia, joita ihminen hyödyntää hakiessaan sisältöä ja merkitystä elämäänsä.

II huone kuvaa niitä voimavaroja, joita ihminen hyödyntää nauttiakseen elämästä. Raha liitetään usein tähän huoneeseen.

III huone on kommunikaation huone, ja kertoo ihmisen kyvyistä sopeutua ympäristöönsä myös haasteita kohdatessaan.

IV huone on kodin huone, joka kuvastaa ihmisen sisäistä turvallisuuden tunnetta.

V huoneesta löytyy ihmisen sisäinen lapsi, joka ilmentää ihmisen kykyä olla oma luova itsensä missä onkin.

VI huone liitetään työhön ja velvollisuuksiin, ja kertoo ihmisen kyvystä asettaa asiat tärkeysjärjestykseen näihin seikkoihin nähden.

VII huone on rakkauden ja ihmissuhteiden huone, jossa ihminen kohtaa itsensä osana muita.

VIII huone on transformaation huone, joka ilmentää ihmisen kykyä käydä läpi sisäinen metamorfoosi ja kuoriutua kotelostaan uudistuneena.

IX huone eli totuuden huone kertoo siitä, miten ihminen löytää totuuden eri filosofioiden, uskontojen, illuusioiden ja fantasioiden luomasta verkosta.

X huone on omistettu uralle ja ammatille, ja kertoo ihmisen kyvyistä huolehtia omista voimavaroistaan velvollisuuksiaan ja vastuualueitaan hoitaessaan.

XI huone on uudistusten huone, joka kertoo ihmisen kyvyistä oppia löytämään erilaisia näkökulmia ja uudistumaan seinään törmättyään.

XII huone on itsensä voittamisen huone, ja ilmentää ihmisen kykyä auttaa muita omaksumatta marttyyrin taakkaa tai ottamatta muiden ongelmia harteilleen.

mh-purity-lite