Prekession merkitys astrologiassa

Prekessiolla tarkoitetaan kappaleen kiertymistä sen akselin ympäri, ja siitä johtuvaa kaltevuuskulman muutosta. Maapallo kiertää avaruudessa sekä Aurinkoa, että oman näkymättömän akselinsa ympäri. Mitä tämä tarkoittaa astrologiassa?

Astrologiaa alettiin merkitä ylös satoja vuosia sitten. Tuolloin fysiikan lait eivät olleet ihan niin selkeitä, kuin nykyajan teknologialla on voitu todeta. Astrologian ylös kirjaamisen alkuaikoina ja satoja vuosia siitä eteenpäin, ei siis vielä tiedetty prekessiosta, saati ymmärretty sen merkitystä astrologisten tähtikarttojen merkinnässä tai niiden tulkinnassa.

Astrologia perustuu eläinradan tähtikuvioiden sijaintiin, joka on ensimmäisen kerran siis merkitty ylös satoja vuosia sitten. Vuosisatojen kuluessa maapallo on kuitenkin liikkunut akselinsa ympäri kallistuen vuoroin ylöspäin ja taas alaspäin. Tämä tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että astrologiset tähtikartat eivät pidä nykyisen tähtitieteen käsityksen mukaan paikkaansa, vaikka niillä olisikin teoreettisesti merkitystä.

Prekessiota voidaan kuitenkin korjata myös astrologiaa tutkiessa. Tällöin astrologiassa tulisi hyödyntää tavanomaisen trooppisen astrologisen järjestelmän sijaan eri järjestelmiä. Yksi tarkimmista prekessiota korjaavista järjestelmistä on sidereaalinen järjestelmä, joka ottaa huomioon maapallon kallistumisen sen pyöriessä akselinsa ympäri.

Pää pyörällä prekessiosta? Ei huolta. Prekession tultua laajemmalti astrologien tietoisuuteen on kehitetty erilaisia sovelluksia, joiden avulla oman tähtikartan päivittäminen tieteellisesti tarkan tähtikuvioiden sijainnin mukaan on suhteellisen yksinkertaista. Pieni varoituksen sana on kuitenkin paikallaan: päivitys voi muuttaa koko käsityksesi omasta tähtikartastasi!

mh-purity-lite