Planeetojen merkitys astrologiassa

Kaikista taivaankappaleista on planeetoilla suurin merkitys astrologisessa tulkinnassa. Astrologinen eläinrata on nimetty tähdistöjen mukaan, mutta nämä tähdistöt eivät sinänsä kerro astrologille mitään ilman planeettoja ja niiden vaikutusta.

Aurinkokuntamme planeetat, mukaan luettuna planeettamme maapallo, kiertävät aurinkoa kukin omalla kiertoradallaan. Maan vuosi on määritelty suurin piirtein sen mukaan, kuin pitkä aika maapallolla menee kiertäessään Auringon Maan elliptisellä kiertoradalla. Kaikilla planeetoilla on vastaavanlainen kierto, jonka pituus vaihtelee sen mukaan, kuinka kaukana kyseinen planeetta on Auringosta, sekä sen mukaan kuinka nopeaa se avaruudessa kiertoradallansa liikkuu.

Planeettojen vauhtiin vaikuttaa niiden etäisyys Auringosta. Koska planeettojen kiertoradat eivät ole täydellisiä ympyröitä vaan ellipsejä, planeetan vauhti joko hidastuu tai nopeutuu sen sijainnista riippuen. Auringon magneettinen kenttä vetää planeettoja puoleensa, joka taas aiheuttaa planeettojen kiertoradan.

Se miten tämä vaikuttaa astrologiaan ilmenee siinä, miten planeettojen sijainnit tulkitaan maapalloon nähden halutussa tähtikartassa. Tietyllä hetkellä tai tietylle ajalle piirrettyyn tähtikarttaan merkitään planeettojen sijainti, jonka pohjalta astrologinen tulkinta tehdään. Näin ollen tähtikarttoja voidaan henkilökohtaisten syntymäkarttojen lisäksi piirtää esimerkiksi historiallisista tapahtumista tai ajanjaksoista, sekä tulevista tapahtumista ja ajanjaksoista. Juuri tähän perustuu astrologiaan mielletty “ennustaminen”. Ennustaminen on kuitenkin huono sanavalinta siinä mielessä, että kyseessä on vain tiettyihin olosuhteisiin perustuva tulkinta mahdollisista planeettojen aiheuttamista vaikutuksista maapallolla tapahtuviin ilmiöihin.

Erilaisten ilmiöiden ja ajanjaksojen tarkastelun lisäksi planeettojen sijainnilla on tärkeä merkitys erilaisten luonteenpiirteiden ja persoonallisuuden ominaisuuksien tulkinnassa. Tässä kohtaa terve järki ja arvostelukyky astuvat kuvaan ja on syytä pohtia sitä, miten paljon mytologialla on ollut vaikutusta sille, miten astrologia kuvaa eri planeetat. Jokaiselle planeetalle on määritelty oma niin sanottu persoona. Sen sanotaan vaikuttavan esimerkiksi henkilön luontaiseen olemukseen riippuen siitä, missä kohtaa tämän syntymäkartassa tuo planeetta sijaitsee.

Planeetat eivät kuitenkaan pysy staattisina samassa paikassa ihmisen eliniän ajan, ja näin ollen planeettojen liikkeillä on myös merkitystä sille, miten ihmisen eri elämäntilanteet voivat mukautua. Aurinkoa lähimpänä olevilla planeetoilla on henkilökohtaisessa astrologiassa suurin merkitys. Yhtenä esimerkkinä voitaisiin mainita esimerkiksi Saturnus, jonka kierto Auringon ympäri kestää noin 27 vuotta.

Saturnuksen paluu on yksi astrologian puhutuimmista ilmiöistä, joka voidaan rinnastaa ihmisen elämässä tärkeisiin ajankohtiin. Onko sattumaa, että Jeesuksen elämästä tiedetään eniten hänen ollessa kolmikymppinen, tai että moni tunnettu rock-tähti on menehtynyt traagisesti juuri kolmenkympin kynnyksellä, vai onko tämä Saturnuksen paluun aiheuttamaa? Toinen merkittävä Saturnuksen paluu ajoittuu ihmisen tullessa keski-ikään, eli noin 55-vuotiaana. Puhutaan yleisesti keski-iän kriisistä.

Jotkin planeetoista, jotka liikkuvat hitaammin ja etäämpänä Auringosta, vaikuttavat kokonaisiin sukupolviin, määritellen niille tyypillisiä ominaispiirteitä ja ilmiöitä. Yhtenä esimerkkinä voitaisiin mainita esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen hippiaikakausi ja murrokset, joita tuolloin tapahtui yhteiskunnassa. Toinen hyvä esimerkki voisi olla vaikkapa 1990-luvulla alkanut kiihtyvä digitaalisen aikakauden murros, joka on merkittävästi muuttanut maailmankuvaamme monin eri tavoin. Näitä ajanjaksoja tarkasteltaessa astrologian avulla voidaan huomata, että taustalla vaikuttavat tiettyjen planeettojen liikkeet kiertoradoillaan Auringon ympäri.

mh-purity-lite