Astrologinen nouseva merkki eli askendentti

Nousevalla merkillä eli askendentilla tarkoitetaan sitä tähtikuviota, joka on syntymähetkellä nousemassa itäisellä taivaalla. Selvittääkseen nousevan merkkinsä tulee tietää oma tarkka syntymäaika. Nouseva merkki voi olla aivan eri kuin aurinkomerkki. Tämän ansiosta monet ihmiset antavat itsestään aivan erilaisen ensivaikutelman, kuin mitä heidän varsinainen aurinkomerkkinsä antaa olettaa.

Siinä missä aurinkomerkki määrittyy Auringon sijainnin mukaan tähtikartalla syntymähetkellä, on nousevan merkin selvittäminen hiukan työläämpää, ja vaatii jonkin verran salapoliisitaitoja. Ensinnäkin, aurinkomerkit ovat suurimmalle osalle ihmisistä tuttuja. Niiden määritelmä on tehty vuosisatoja, jopa vuosituhansia sitten sen mukaan, miten eläinrata on tuona aikana asettunut taivaankannelle maasta katsottuna.

Nousevan merkin selvittääkseen tulee ensin saada selville oma tarkka syntymäaika sekä syntymäpaikka, jonka jälkeen merkki on helppo saada selville, esimerkiksi ilmaisten astrologiaan suunnattujen sovellusten avulla. Jos oma tarkka syntymäaika ei ole tiedossa, lähimmäksi omaa nousevaa merkkiä pääsee kirjoittamalla vaadittuun kenttään oman syntymäpäivänsä, ja kellonajaksi keskipäivä.

Astrologiset nousevat merkit ovat kuitenkin käsitteeltään samoja kuin aurinkomerkit, eli eläinradasta tunnetut 12 merkkiä. Nousevana merkkinä niillä on kuitenkin eri merkitys tähtikartassa kuin aurinkomerkeillä. Esimerkiksi, mikäli aurinkomerkkisi on kaksoset ja nouseva merkkisi skorpioni, antaa tämä nousevan merkki sinulle kaksosille epätyypillisen tavan lähestyä uusia ihmisiä ja tilanteita. Jos kaksosia luonnehditaan ulospäinsuuntautuneiksi sosiaalisiksi eläimiksi, jotka kykenevät puhumaan taukoamatta mistä aiheesta vain, riippumatta siitä kuinka paljon ne siitä tietävät, on skorpioni puolestaan useimmiten sisäänpäin kääntynyt mysteeri, jolta saa nyhtämällä nyhtää tietoja itsestään. Nouseva skorpioni antaa siis helposti kaksosten tähtikuviossa syntyneestä henkilöstä hyvin varautuneen, jopa mystisen ensivaikutelman.

Nouseva merkki voi siis olla mullistava käsite astrologiasta innostuneelle henkilölle, joka haluaa oppia lisää omasta persoonastaan tämän viihdyttävän tähtitieteeseen liittyvän alan avulla. Oman nousevan merkin selvittämisen lisäksi sillä on merkitystä myös synastrialle, jolla tarkoitetaan kahden henkilön syntymäkarttojen vertailua. Synastriassa muun muassa nousevien merkkien yhteensopivuudella voidaan määritellä, mitä haasteita tai vahvuuksia näiden kahden ihmisen keskinäisessä suhteessa voi ilmetä. Synastriassa nouseva merkki voi myös ilmentää sitä, millaisen vaikutuksen nämä kaksi ihmistä antavat muulle maailmalle, tai miten heidän keskinäisen suhteensa ulkopuolinen maailma vaikuttaa suhteseen.

mh-purity-lite