Astrologinen eläinrata

Astrologisella eläinradalla tarkoitetaan tähtitaivaan tähtikuvioita, jotka ovat lainanneet nimensä astrologiassa käsiteltävien aurinkomerkkien, eli syntymämerkkien mukaan. Aikoinaan kun astrologisia tähtikarttoja alettiin merkitä ylös, eivät tuolloiset astrologit ja tähtitieteilijät olleet tietoisia maapallon kiertoliikkeen aiheuttamasta prekessiosta, eli akselin kallistumisesta. Koska tätä asiaa ei tiedetty, ei myöskään osattu huomioida tähtikuvioiden etäisyyttä toisistaan ja sitä, miten maapallon liike kiertoradallaan vaikuttaa tähtikuvioiden sijaintiin maapallolta nähden tiettynä aikana. Eläinrataa pidettiin staattisena, josta syntyi astrologiassa edelleen tänä päivänä vaikuttava eläinrata.

Astrologinen eläinrata muodostuu siis tähtikuvioista tähtitaivaalla. Jokaisella tähtikuviolla on nimi, mutta kaikki tähtikuviot eivät suinkaan ole astrologiassa tunnettuja. Astrologiassa tunnetut tärkeimmät tähtikuviot ovat saaneet nimensä antiikin kreikkalaisten astrologien nimeäminä. Antiikin kreikkalaiset puolestaan perivät koko astrologian tutkimuksen ja tulkinnan muinaisilta babylonialaisilta, jotka elivät yli 3 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Merkintöjä tähtikuvioista on kuitenkin löydetty jo kauan ennen babylonialaisia, jopa 17 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Onkin siis mahdotonta sanoa, miksi juuri nämä tähtikuviot ovat nousseet niin merkittäviksi astrologisessa tulkinnassa.

Kreikkalaisten nimeämät astrologiassa käytetyt tähtikuviot ovat Oinaan tähtikuvio eli Aries, Härän tähtikuvio eli Taurus, Kaksosten tähtikuvio eli Gemini, Ravun tähtikuvio eli Cancer, Leijonan tähtikuvio eli Leo, Neitsyen tähtikuvio eli Virgo, Vaa’an tähtikuvio eli Libra, Skorpionin tähtikuvio eli Scorpio, Jousimiehen tähtikuvio eli Sagittarius, Kauriin tähtikuvio eli Capricornus, Vesimiehen tähtikuvio eli Aquarius, sekä Kalojen tähtikuvio eli Pisces.

Jokaisella tähtikuviolla on myös sitä symboloiva oma eläinhahmo, joista poikkeuksen muodostavat Kaksosten ja Neitsyen tähtikuviot, joita symboloivat ihmishahmot, sekä Vaa’an tähtikuvio, jota symboloi vaaka. Suurimman osan tähtikuvioista symboli on selkeä, mutta esimerkiksi oinasta symboloiva pukki voi olla joillekin uusi tuttavuus, samoin mytologisia hahmoja esittävät kentauri, joka symboloi jousimiestä ja merenneito, joka symboloi vesimiestä.

Eläinradan kuvioilla on merkitystä myös siinä, miten planeettojen liikkeitä ja sijainteja tulkitaan niiden liikkuessa kiertoradoillaan ympäri Auringon. Maasta katsottuna voidaankin sanoa, että tiettyä tähtikuviota ohittaessaan planeetta on tässä tähtikuviossa. Sama pätee myös Aurinkoon, jonka sijainti maapallon kiertäessä tätä tähdistä kirkkainta määrittää sitä, mikä tähtikuvio on kenekin aurinkomerkki eli horoskooppimerkki. Maapallon kiertäessä Aurinkoa maasta käsin näyttää siltä, kuin Aurinko liikuisi tähtikuvioiden läpi. Tämä illuusio kestää kunkin tähtikuvion kohdalla noin 30 päivää, josta länsimainen astrologia onkin saanut käsityksensä aurinkomerkeistä.

Myös planeettojen sijainti niiden kiertäessä Aurinkoa voidaan tulkita tähtikuvioiden nähden, samoin kuin Auringon näennäinen liike. Se kuinka kauan kunkin planeetan asema kussakin tähtikuviossa kestää riippuu siis planeetan etäisyydestä Aurinkoon, sekä sen määrittelemästä vauhdista. Vaikka astrologiaa ei todellisena tieteenä pidetäkään, liittyy sen tulkintaan monimutkainen järjestelmä, jota ymmärtääkseen täytyy tuntea jonkin verran myös tähtitiedettä.

mh-purity-lite